Välkommen

 

Saikoff & Partners är en oberoende skatterådgivare. Vi arbetar med såväl noterade bolag som mindre fåmansföretag.


Vi är ett oberoende rådgivningsföretag och kan därför arbeta med uppdrag där oberoende- och järvshinder annars kan föreligga.


Vanliga frågeställningar finns t.ex. inom områdena omstrukterering, företagsöverlåtelse, fåmansföretag, generationsskifte, internationell beskattning, mervärdesskatt, incitamentsprogram.


I våra uppdrag arbetar vi nära och tillsammans med revisorer, konsulter, advokater, banker och försäkringsbolag.